Interviews on Thursday, 22 March

On Thursday, 22nd March we've carried out interviews with :

 
 • Associates: Tatijana Ivanova (Russia), Norbert Galik (Hungary)
 • Barbara Sakamoto
 • Colin Paton, Dave Rea
 • Richard MacAndrew
 • Julia Newsome
 • Marie Delaney
 • Tim Vicary
 • Carol Read
 • Hugh Dellar
 • Eugene Schaefer
 • Stephen L. Thorne
 • Shen Gang, Huang Ping,Huang Zhihang
 • Shen Gang, Zhou Shijie, Li Hua, Shi Jiaping
 • Shen Gang, Liu Mangu, Zhou Liping
 • Qiufang Wen, Xiao Tang Cheng
 • Yafu Gong, Quiang Wang
 • Keith O'Hare, Hongde Gao, Xiao Tang Cheng
 • Anthony Gaughan